Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Master of Education που προσφέρει το Πανεπιστήμιο του Dundee στην Ελλάδα σε συνεργασία με την Ελληνική Εκπαιδευτική Εταιρία.

Το Master of Education αποτελείται από επιμέρους μεταπτυχιακά πρρογράμματα που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες στο χώρο της αγωγής και της εκπαίδευσης.

Το Πρόγραμμα πλέον απευθύνεται και σε εκπαιδευτικούς ή επαγγελματίες που δεν είναι ενεργοί στο χώρο της εκπαίδευσης αλλά επιθυμούν να εισαχθούν σε αυτό και χρειάζεται να αποκτήσουν αυτή την πιστοποίηση.

Το πρόγραμμα αναγνωρίζεται από το General Teaching Council of Education, από το ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3328/ 2005 και από το International Baccalaureate ως ισοδύναμο με το ανώτερο πιστοποιητικό ΙΒ για την έρευνα στη διδασκαλία και μάθηση.

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης που επιθυμούν να βελτιώσουν τα επαγγελματικά προσόντα και την παιδαγωγική αποτελεσματικότητά τους με την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων αλλά και μέσα από την αναστοχαστική δια βίου θεώρηση των αξιών και πρακτικών που διέπουν το εκπαιδευτικό έργο. Προσφέρεται στην αγγλική γλώσσα εξ αποστάσεως με την αξιοποίηση των πιο σύγχρονων μεθόδων τηλεκπαίδευσης και είναι αρθρωμένο σε έξι μαθήματα/modules (4 υποχρεωτικά και 2 επιλογής).

Η δομή του προγράμματος

Το πρόγραμμα αρθρώνεται σε 3 επίπεδα: Πιστοποιητικό, Δίπλωμα και Master στην εκπαίδευση, όπως σχηματικά παρουσιάζεται το παρακάτω διάγραμμα.
capture

Στόχοι του προγράμματος

• Να εξελίξει τις υπάρχουσες δεξιότητες που έχει ήδη αναπτύξει ο φοιτητής κατά τη διάρκεια της εργασιακής του πορείας

• Να διευκολύνει το φοιτητή να εμβαθύνει σε γνώσεις, κατανόηση, δεξιότητες, χαρακτηριστικά και επαγγελματικές αξίες που είναι απαραίτητες για την επαγγελματική του ανάπτυξη

• Να υποστηρίξει το φοιτητή ώστε να καλλιεργήσει δεξιότητες που είναι απαραίτητες σε έναν αναστοχαστικό επαγγελματία και ερευνητή της εκπαίδευσης

• Να επηρεάσει την επαγγελματική πρακτική του φοιτητή

Οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι ή να έχουν σχετικά προσόντα που τους κάνουν ικανούς να φοιτήσουν με επιτυχία σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Απαραίτητη είναι και η εργασιακή εμπειρία.

Προαπαιτούμενες Γνώσεις Αγγλικής: IELTS 6.0 (ή ανάλογο), αν η μητρική σας γλώσσα δεν είναι η Αγγλική. Παρακαλείστε να ελέγξετε τη σελίδα Language Requirements για λεπτομέρειες σχετικά με αντιστοιχίες βαθμολογίας από άλλους πάροχους εξετάσεων κατοχής της Αγγλικής Γλώσσας και πληροφορίες για μαθήματα Αγγλικών από το Πανεπιστήμιο του Dundee

Εγγραφές γίνονται συνήθως κάθε άνοιξη και κάθε φθινόπωρο. Αιτήσεις εγγραφής για το φθινόπωρο πρέπει να κατατίθενται μέχρι το αρχές Αυγούστου.

Για την υποβολή αιτήσεων για το εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master fo Eduation (MEd) μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με το Πανεπιστήμιο του Dundee τηλ. +44(0) 1382 381122, email: eswce-apply@dundee.ac.uk

ή με τους Συμβούλους μας στην Αθήνα τηλ. + 30 210 666 3956, email: info@haed.edu.gr

Τα δίδακτρα καταβάλλονται στο Πανεπιστήμιο του Dundee και είναι
£700 εγγραφή στο «Μάθημα» («Ενότητα»)
£1500 για την απόκτηση «Μεταπτυχιακού Πιστοποιητικού» (60 Εκπ/κές Μονάδες)
£3000 για την απόκτηση «Μεταπτυχιακού Διπλώματος» (120 Εκπ/κές Μονάδες)
£4500 για το πλήρη κύκλο σπουδών και την απόκτηση του MEd

Το όνομα σας (required)

Το email σας (required)

Θέμα

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Όλα τα μαθήματα προσφέρονται εξ αποστάσεως από τη Σχολή Education, Social Work and Community Education του Πανεπιστημίου του Dundee, αξιοποιώντας τις διεθνώς παραδεγμένες μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με έμφαση στην αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας και στην ανάπτυξη μιας κοινότητας στενής συνεργασίας και υποστήριξης των σπουδαστών- εκπαιδευόμενων. Στις μεθόδους αυτές συμπεριλαμβάνονται τα: διαδικτυακά μαθήματα, συνεργατική συζήτηση ομηλίκων και μάθηση, προσωπική εποπτεία, προσωπική μελέτη, πρόσβαση σε υλικό ηλεκτρονικής μορφής μέσω της πλατφόρμας εικονικού περιβάλλοντος μάθησης του Πανεπιστημίου.

Η αξιολόγηση των σπουδαστών στηρίζεται σε ανακεφαλαιωτικoύ τύπου εξετάσεις/ εργασίες.

Υποχρεωτικά μαθήματα

Εκπαιδευτική και Κοινωνική Έρευνα: Μέθοδοι

Σκοπός του μαθήματος αποτελεί η εισαγωγή του σπουδαστή στη μεθοδολογία της έρευνας στο πεδίο των κοινωνικών επιστημών και της εκπαίδευσης. Στη διάρκεια του μαθήματος οι σπουδαστές θα εξοικειωθούν με τις ερευνητικές και τεχνικές πρακτικές, από τη διατύπωση του προβλήματος/ ερευνητικού ερωτήματος έως την τεκμηρίωση και παρουσίαση των ερευνητικών ευρημάτων. Παράλληλα το μάθημα προετοιμάζει τους σπουδαστές να αναλάβουν τη διεξαγωγή μιας δικής τους μικρής κλίμακας έρευνας ως προοίμιο της διεξαγωγής μιας ευρύτερης έρευνας με ακαδημαϊκές απαιτήσεις.

Αναστοχασμός Πρακτικής

Αυτό το μάθημα στοχεύει να εξοπλίσει τους φοιτητές με το απαραίτητο θεωρητικό πλαίσιο αναστοχασμού της επαγγελματικής τους εξέλιξης και πρακτικής. Ταυτόχρονα θα τους καταστήσει ικανούς να σχεδιάσουν ένα προσωπικό πλάνο της επαγγελματικής τους ανάπτυξης. Στα πλαίσια του μαθήματος, οι φοιτητές θα χρησιμοποιήσουν και θα εξελίξουν ιδιαίτερα τις ικανότητές τους στην αυτοαξιολόγηση και στην κριτική θεωρητική ανασκόπηση της προσωπικής τους εκπαιδευτικής φιλοσοφίας και πρακτικής.

Μαθήματα Επιλογής – Μεταπτυχιακό Πιστοποιητικό Σπουδών

Διεθνής Εκπαίδευση

Αυτό το μάθημα έχει ως στόχο να διευκολύνει τους φοιτητές στην κατανόηση ζητημάτων και εθνικών πολιτικών που σχετίζονται με τη Διεθνή Εκπαίδευση, μέσα από τη μελέτη της συγκριτικής παιδαγωγικής και της διεθούς εκπαίδευσης, της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, της πολιτισμικής ευαισθητοποίησης και της κοινωνικής αγωγής. Παράλληλα, θα βοηθήσει ώστε να αναπτύξουν τις γνώσεις τους σχετικά με την αξία της Διεθνούς Εκπαίδευσης και της αξιοποίησής της για τη βελτίωση της επαγγελματικής τους πρακτικής μέσα στην τάξη. Τέλος θα τους ενισχύσει στην ανάπτυξη σχέσεων επαγγελματικής συνεργασίας για την επίτευξη εκπαιδευτικών στόχων. Περιπτώσεις προς μελέτη θα αποτελέσουν τα αναλυτικά προγράμματα διαφόρων χωρών, τα ΙΒ σχολεία, οι πολιτικές σχετικά με την εκμάθηση ξένων γλωσσών στην Ευρώπη κα.

Λειτουργώντας υποστηρικτικά προς τους νέους του 21ου αιώνα

Στα πλαίσια αυτού του μαθήματος, οι φοιτητές θα εμβαθύνουν στους παράγοντες που διαμορφώνουν τον τρόπο ζωής των νέων ανθρώπων και ειδικά αυτών που δεν απολαμβάνουν πλήρως τα πλεονεκτήματα των εκπαιδευτικών παροχών. Κατ’ επέκταση, θα αναπτύξουν δεξιότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας με νέους εστιάζοντας στις αρχές της συμβουλευτικής, με στόχο πάντα την επαγγελματική τους εξέλιξη. Στο τέλος του μαθήματος θα είναι σε θέση να αναλύουν και να αξιολογούν παιδαγωγικές παρεμβάσεις που σχετίζονται με νέους ανθρώπους.

Εκπαίδευση στην Υπηρεσία της Κοινωνικής Ένταξης

Οι στόχοι του μαθήματος αυτού είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές τις θεωρητικές αρχές της Ενταξιακής Εκπαίδευσης και να εξετάσουν τα επιχειρήματα που την υποστηρίζουν ή την αντιστρατεύονται. Οι φοιτητές θα ασχοληθούν με τις ιστορικές, πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες που επηρεάζουν τη σύγχρονη νομοθεσία και επαγγελματική πρακτική αναφορικά με την Ενταξιακή Εκπαίδευση. Στη συνέχεια θα εξετάσουν τις εφαρμογές της Ενταξιακής Εκπαίδευσης όπως αυτή αντανακλάται στην επαγγελματική τους πρακτική και την πρακτική των συναδέλφων τους.

Συνέχεια και Πρόοδος της Εξέλιξης και της Μάθησης: Ηλικίες 0-8

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να αναγνωρίσουν οι φοιτητές τον υποστηρικτικό ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν στην εξέλιξη των παιδιών και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των μεταβατικών περιόδων της ζωής τους, ώστε αυτές να είναι όσο το δυνατό πιο ομαλές. Με αυτό το στόχο, οι φοιτητές, σε συνεργασία με άλλους επαγγελματίες του χώρου τους, θα αναπτύξουν δεξιότητες κριτικής ανάλυσης των διαδικασιών μέσω των οποίων τα παιδιά αποκτούν συναίσθηση του εαυτού τους, αναπτύσσουν τις γνωστικές τους ικανότητες και χτίζουν σχέσεις με άλλους ανθρώπους. Οι φοιτητές θα χρησιμοποιήσουν στις αναλύσεις τους και στο εκπαιδευτικό τους σχεδιασμό την έννοια του 21ου αιώνα που θεωρεί το παιδί ενεργό παράγοντα κοινωνικής προόδου.

Ανάπτυξη Μαθηματικής Σκέψης

Οι φοιτητές θα αξιολογήσουν τη σπουδαιότητα των μαθηματικών και της ανάπτυξης της μαθηματικής σκέψης στα πλαίσια μιας τάξης και θα εξετάσουν κριτικά το ρόλο του δασκάλου και του μαθητή στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας. Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να δομήσουν ένα πρόγραμμα ανάπτυξης της μαθηματικής σκέψης λαμβάνοντας υπόψη τα πιθανώς διαφορετικά επίπεδα επίδοσης των μαθητών.

Καινοτομία στην Εκπαίδευση

Σε αυτό το μάθημα οι φοιτητές θα κατανοήσουν τη φύση της Καινοτομίας στην Εκπαίδευση. Ουσιαστικά θα ασκηθούν στην κριτική αξιολόγηση διαφορετικών καινοτομιών που έχουν λάβει χώρα κυρίως όσον αφορά εκπαιδευτικά προγράμματα, αξιοποιώντας αναφορές στους ιστορικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς παράγοντες που επηρεάζουν την εκάστοτε εκπαιδευτική πολιτική. Οι φοιτητές θα κληθούν να παρουσιάσουν την προσωπική τους στάση απέναντι στις καινοτομίες στην εκπαίδευση και την προσωπική τους συμμετοχή σε συναφείς ενέργειες. Το μάθημα θα επικεντρωθεί σε μελέτες περίπτωσης που θα αναλάβουν οι ίδιοι οι φοιτητές στο χώρο πρακτικής τους.

Ηγεσία και Οργανωσιακή Ανάπτυξη

Το μάθημα στοχεύει να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις γενικές αρχές της ηγεσίας και με το ρόλο που αυτή διαδραματίζει στην ανάπτυξη στρατηγικής, στην οργανωσιακή μάθηση και στη διαμόρφωση επαγγελματικών κοινοτήτων. Οι φοιτητές θα κατανοήσουν τη σπουδαιότητα της αποτελεσματικής ηγεσίας και διαχείρισης και θα αναπτύξουν τα προσωπικά ηγετικά τους χαρακτηριστικά. Κεντρικό άξονα λοιπόν του μαθήματος αποτελεί ο προσωπικός αναστοχασμός και ο σχεδιασμός της προσωπικής και της οργανωσιακής ανάπτυξης.

Μαθήματα Επιλογής – Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών

Διερεύνηση της Συνεργατικής Διδασκαλίας και Μάθησης

Κατά τη διάρκεια αυτού του μαθήματος, οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με τις διαδικασίες κριτικής ανάλυσης της προσωπικής τους πρακτικής. Θα αποκτήσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την αυτοπεποίθηση που απαιτείται για να μπορούν να αξιολογούν κριτικά τη δική τους πρακτική καθώς και την πρακτική άλλων συναδέλφων. Η διερεύνηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας σχετικά με τη σύγχρονη επαγγελματική πρακτική και η σύγκρισή της με τις παρατηρούμενες πρακτικές θα αποτελέσουν το βασικό εργαλείο αναστοχασμού για τους φοιτητές. Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να διατυπώνουν απόψεις βασισμένες σε εμπειρικά και βιβλιογραφικά δεδομένα.

Μελέτη Επιλογής

Στα πλαίσια αυτού του μαθήματος, οι φοιτητές έχουν την ευελιξία να επιλέγουν την εκπόνηση μιας μελέτης προσωπικού ενδιαφέροντος η οποία να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Στα πλαίσια αυτής της μελέτης που μπορεί να είναι είτε βιβλιογραφική είτε εμπειρική οι φοιτητές θα αναπτύξουν και τις κατάλληλες δεξιότητες μελέτης και έρευνας, εμπλουτίζοντας ταυτόχρονα και τις γνώσεις τους πάνω στο θέμα επιλογής τους.