Το προπτυχιακό πρόγραμμα MA (Hons) Education που προσφέρει το HAEd σε
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Dundee καταφέρνει με επιτυχία να
συνδυάσει θεωρία και πράξη. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού οι
δευτεροετείς φοιτήτριες του HAEd ταξίδεψαν στη Σλοβενία για να κάνουν την
πρακτική τους άσκηση σε διεθνές σχολείο εκεί. Για 8 εβδομάδες θα
παρακολουθούν μαθήματα σε τάξεις Νηπιαγωγείου και Δημοτικού
συνεισφέροντας σημαντικά στο καθημερινό σχολικό πρόγραμμα. Η πρακτική
αυτή θα εφοδιάσει τις φοιτήτριες με πολύτιμες γνώσεις και εμπειρία.
Οι φωτογραφίες μιλούν από μόνες τους.

3

8

10

11

22