Η τελετή αποφοίτησης των πρώτων προπτυχιακών φοιτητριών του HAEd θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή,
17 Ιουνίου 2016 στις 20.30, στο ανοιχτό Θέατρο του CGS. Γονείς, συγγενείς, φίλοι και διδακτικό προσωπικό
θα παρευρεθούν για να στηρίξουν με την παρουσία τους τις φοιτήτριες και να γιορτάσουν μαζί τους! 

haedclass16-325

haedclass16-332

haedclass16-275

haedclass16-266

haedclass16-261

haedclass16-211

haedclass16-217

haedclass16-229

haedclass16-233

haedclass16-247