Δεδομένου ότι το πτυχίο είναι πολυδιάστατο, θέλουμε οι σπουδαστές μας να βιώσουν την εμπειρία της διδασκαλίας στην τάξη και να μάθουν για τους πολλαπλούς ρόλους του δασκάλου. Οι σπουδαστές οργάνωσαν εικονικές δραστηριότητες για τις τάξεις τους, όπως επίσκεψη στην Ακρόπολη και την επόμενη ημέρα εξερευνήσαμε την περιοχή και επισκεφθήκαμε το μουσείο. Για κάποιους σπουδαστές ήταν η πρώτη φορά που βρέθηκαν εκεί μετά τα μαθητικά τους χρόνια και όλοι το είδαν από μια διαφορετική οπτική γωνία: με τη ματιά του εκπαιδευτικού. Ήταν μια σπουδαία μέρα που συνδύαζε τη διασκέδαση με τη μάθηση.