Οι σπουδαστές του Προπτυχιακού προγράμματος, κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων,  έχοντας ξεκινήσει την «Επαγγελματική Πρακτική» τους στις τάξεις,έχουν επωφεληθεί από τη στενή συνεργασία με τα ΕΚΓ καθώς και με διεθνή σχολεία της Αθήνας, όπως το ByronCollegeκαι το StCatherinesBritishEmbassySchool.

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής, οι σπουδαστές παρατηρούν το δάσκαλο και επιπλέον συμμετέχουν στη διαδικασία της διδασκαλίας. Εκπαιδεύονται  και συνεισφέρουν σε όλους τους τομείς της διδασκαλίας και μάθησης, οργάνωσης και διαχείρισης της τάξης και αποκτούν παιδαγωγική υπευθυνότητα κάτω από την  επιτήρηση των καθηγητών.

Η «Επαγγελματική Πρακτική» είναι ένα πολύ σημαντικό στάδιο του προγράμματος, κατά τη διάρκεια του οποίου οι σπουδαστές μέσα στο σχολικό περιβάλλον  μαθαίνουν και συμμετέχουν στην πρακτική εφαρμογή της εκμάθησης και της διδασκαλίας.

Η παρουσία του σπουδαστή στην τάξη, όχι μόνο παρέχει επιπλέον υποστήριξη στα παιδιά, παράλληλα με αυτήν του δασκάλου της τάξης, αλλά τα παιδιά κερδίζουν ένα εύρος  εμπειριών,  που περιλαμβάνει καινούργιες ιδέες και μεθοδολογίες που διδάσκονται από  νέους , με ισχυρά κίνητρα σπουδαστές, ενθουσιώδεις, όσον αφορά στις καινοτομίες και τις σύγχρονες μεθοδολογίες.

Το σχολείο εκτιμά πλήρως αυτή τη συνεργασία και αναγνωρίζει  τη δουλειά που κάνουν οι καθηγητές πριν από την πρακτική εξάσκηση στηρίζοντας τους σπουδαστές. Καθώς το Πανεπιστήμιο έχει αυστηρή πολιτική παρακολούθησης των μαθημάτων, μόνον στους σπουδαστές που  είναι πλήρως προετοιμασμένοι και  αφοσιωμένοι στη διδασκαλία θα επιτραπεί να ολοκληρώσουν το στάδιο της  Επαγγελματικής Πρακτικής.

Οι σπουδαστές έχουν μπει σε τάξεις για 10 ημέρες μέχρι τώρα και θα επιστρέψουν για 4 εβδομάδες ακόμα κατά τη διάρκεια του Απριλίου και του Μαΐου.

Αυτές είναι μερικές σκέψεις των σπουδαστών από την μέχρι τώρα εμπειρία τους :

«έτσι γίνεται κατανοητή η θεωρία »

«αυτή η εβδομάδα( η πρώτη εβδομάδα) ήταν μια από τις πιο δύσκολες και πολυάσχολες εβδομάδες της ζωής μου… Αισθάνομαι πολύ χαρούμενη και πολύ κουρασμένη!!»

«ήταν μια σπουδαία εμπειρία, όλοι ήταν πολύ συνεργάσιμοι. Είναι καλό που  το Πανεπιστήμιο είναι κοντά στο σχολείο»

«γνωρίζεις τα παιδιά, τον εαυτό σου και γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος»